Mel de Mil Flors Eco 470gr Veure més gran

Mel de Mil Flors Eco 470 gr

7,20 €

Unitat de venda: 1 UT

Preu/kg: 15,32 €

Presencia de floracions característiques de la Península Ibèrica: lleguminoses (Fabaceae), i, amb
frequencies variables, podent faltar en les dalgunas zones, destepes (Cistaceae), compostes
(Asteraceae), crucíferes (Brassicaceae), ericacees (Ericaceae), fagacees (Fagaceae), labiades (Lamiaceae),
rosacees (Rosaceae). Absència de floracions no característiques de la Península Ibèrica.